Sakramenty

 Chrzest święty.

 

          Sakrament chrztu udzielany jest w czasie niedzielnej Mszy św. w kościele katedralnym w Sligo o godz. 17.00 (możliwy jest też w miejscowościach gdzie odprawiana jest Msza św. w języku polskim).

Odpowiednio wcześniej należy zgłosić i uzgodnić datę chrztu.

Rodzice dziecka i rodzice chrzestni uczestniczą w spotkaniu przygotowującym do sakramentu chrztu.

 

Sakrament chrztu udzielany jest w wierze rodziców- tzn. rodzice proszący o chrzest dla dziecka zobowiązują się do przekazania i troski o wiarę swojego dziecka.

 

 

Wymagane dokumenty – akt urodzenia dziecka

                                     – świadectwo bierzmowania rodziców chrzestnych

                                      i potwierdzenie ich ks. Proboszcza o nie istnieniu    

                                         przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym.

 

Rodzicem chrzestnym może być osoba pełnoletnia, bierzmowana, nie będąca związana przeszkodami kanonicznymi (np. faktem konkubinatu – zamieszkiwania razem bez ślubu kościelnego).

 

 

 

Małżeństwo

 (informacje o kursie przemałżeńskim na stronie INFORMACJE)

 

          Pragnienie zawarcia związku małżeńskiego należy zgłosić odpowiednio wcześniej. Zawierając związek małżeński w Irlandii nie może być to okres krótszy niż 3 miesiące.  Prawo do pobłogosławienia związku ma Proboszcz parafii na terenie której zamieszkuje się powyżej jednego miesiąca. ( W Polsce jest to ksiądz proboszcz na terenie którego parafii zamieszkuje się na stałe). 

 

          Po uzgodnieniu z księdzem daty ślubu należy udać się do odpowiedniego urzędu na terenie którego się zamieszkuje (Registrar of Marriages).

Tam wypełnia się formularz zgłoszeniowy. W Irlandii obowiązuje również prawo konkordatowe umożliwiające zawarcie związku w kościele z cywilnymi skutkami prawnymi.

 

                             Wymagane dokumenty w przypadku zawierania małżeństwa w Irlandii 

 

                             – metryka chrztu św. (pobierając świadectwo z parafii należy zaznaczyć że jest ono do ślubu kościelnego). Dokument ten ważny jest 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu – tzn. pobierając metrykę chrztu należy uwzględnić by w chwili zawierania małżeństwa nie było ona starsza niż 6 miesięcy. (metryka nie jest wymagana w momencie zgłoszenia faktu ślubu)

 

                             – świadectwo bierzmowania (o ile nie ma adnotacji na 

                                                                              metryce chrztu)

 

                             – świadectwo ukończenia religii.

 

                             – dowód osobisty lub paszport

                            

                             – zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie przedmałżeńskim

 

                             – zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego

                            

– Letter of freedom – (dokument stwierdzający stan wolny    

                          narzeczonych – pobierany z  

                          Irlandzkich parafii gdzie się zamieszkiwało. )

 

Z narzeczonymi odbywa się rozmowę przygotowującą i wypełnia protokół przedślubny.

 

 

 

Osoby zawierające sakrament małżeństwa w Polsce (konkordatowy) potrzebują zgłosić się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce w celu otrzymania dokumentu upoważniającego do zawarcia małżeństwa. Dokument ten jest ważny 3 miesiące  i należy go odebrać osobiście. Jest więc konieczność wcześniejszego zaplanowania wyjazdu do kraju by dopełnić te formalności.

Uzgodnienie terminu ślubu może odbyć się na parafii odpowiednio wcześniej.

Pozostałe dokumenty do ślubu – jak wyżej.

 

 

 

Ks. Krzysztof

Sligo  St. Mary’s Cathedral

087 9868 859

 

 

 

Adres internetowy Ambasady Polskiej w Irlandii

 

WWW.dublin.polemb.net